Model Man – Ketones

Read More

Abraham Alexander – Stay

Read More

Directed by: Lu Xiao-Wei Produced by: Lu Xiao-Wei, Model Man; Executive Produced by: Mahogany Records; Camera Operatives: Lu Xiao-Wei, Model Man, Da Mu; Assistant Camera: Chen Yun-Ru; Sound Recordist: Model Man; Sound Design: Morgan Williams; Edit By: Rob Brandon, Lu Xiao-Wei; Colourist: Tim Martin; Original Music By: Model Man; Featuring By: Liu Jun-Lin, Liu Wen-Ji, Xu Xiao-Ci, Liu Ting-Ru, Tang Ya-Ting

Dirty Nice – Up 2 Speed

Read More

Directed by: Lu Xiao-Wei Produced by: Lu Xiao-Wei, Model Man; Executive Produced by: Mahogany Records; Camera Operatives: Lu Xiao-Wei, Model Man, Da Mu; Assistant Camera: Chen Yun-Ru; Sound Recordist: Model Man; Sound Design: Morgan Williams; Edit By: Rob Brandon, Lu Xiao-Wei; Colourist: Tim Martin; Original Music By: Model Man; Featuring By: Liu Jun-Lin, Liu Wen-Ji, Xu Xiao-Ci, Liu Ting-Ru, Tang Ya-Ting

KAWALA – Runaway

Read More

Directed by: Lu Xiao-Wei Produced by: Lu Xiao-Wei, Model Man; Executive Produced by: Mahogany Records; Camera Operatives: Lu Xiao-Wei, Model Man, Da Mu; Assistant Camera: Chen Yun-Ru; Sound Recordist: Model Man; Sound Design: Morgan Williams; Edit By: Rob Brandon, Lu Xiao-Wei; Colourist: Tim Martin; Original Music By: Model Man; Featuring By: Liu Jun-Lin, Liu Wen-Ji, Xu Xiao-Ci, Liu Ting-Ru, Tang Ya-Ting